Algemene Voorwaarden

 1.   Opdrachtnemer is RondleidinginDelft.nl

 2.   Een offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven

 3.  Er worden geen opties op faciliteiten genomen in de offerte fase.

 4.  Na ontvangst van de opdracht sturen wij een bevestiging met alle relevante gegevens en gaan wij de opdracht uitvoeren.

 5. Het maximum aantal personen per gids is 25. Indien u met meer personen komt, dan zetten we extra gidsen in. U kunt het aantal deelnemers tot maximaal 72 uur van te voren wijzigen. Mocht het aantal deelnemers verhoogd worden en er nog andere activiteiten plaatsvinden, behalve een rondleiding, zoals bijvoorbeeld een lunch, dan zijn wij afhankelijk van de faciliteit van de partners. Vanzelfsprekend zal opdrachtnemer er alles aan doen om te zorgen, dat e.e.a. goed zal verlopen.

 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht faciliteiten niet beschikbaar blijken te zijn, zullen wij in overleg met de opdrachtgever een oplossing aandragen en het programma daarvoor aanpassen. Wanneer uw programma geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd of zelfs komt te vervallen door overmachtssituaties, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deelname aan onze programma’s is voor eigen risico.


 7. De betaling dient plaats te vinden, voor de uiterste betaaldatum, zoals in de bevestiging wordt aangegeven. Is de betaling niet binnen deze gestelde termijn binnen, dan behoudt “RondleidinginDelft.nl” zich het recht voor, om de activiteit te annuleren.


 8. “RondleidinginDelft.nl” behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.


 9. Bij al onze tarieven hanteren we de BTW conform de reisbureauregeling. Dit betekent dat er geen BTW meer bijkomt.


 10. Opdrachtgever en deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de faciliteiten en aansprakelijk voor aangebracht schade aan deze faciliteiten.


 11. Opdrachtgever en deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de faciliteiten en aansprakelijk voor aangebrachte  schade aan deze faciliteiten.